O NAS

Nasza Świetlica Środowiskowa „Dom Ojca Ignacego” mieści się w samym centrum warszawskiej Pragi. Stawiamy sobie za cel ochronę dzieci i młodzieży z tej dzielnicy przed wykluczeniem społecznym. Organizujemy pomoc materialną, dydaktyczną, zapewniamy opiekę psychologiczną a przede wszystkim staramy się wychowywać młode pokolenie w duchu chrześcijańskim i patriotycznym.

Siostry Loretanki

Świetlica Środowiskowa ,,Dom Ojca Ignacego”
jest współfinansowana ze środków
Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Praga Północ.

Trzy filary dobrego wychowania wg bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego

WDZIĘCZNOŚĆ

Żadna radość bez wdzięcznego westchnienia ku Bogu.

SUMIENNOŚĆ

Żadna praca bez dobrej intencji.

OPANOWANIE

Żadne cierpienie bez cierpliwego poddania się Bogu.

Żeby przekazać 1% podatku na naszą świetlicę należy wpisać następujące informacje w poniższych rubrykach:
  • nr KRS – 0000227378 
  • opis szczegółowy 1% hasło – ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DOM OJCA IGNACEGO
Za wszelkie dobro „Bóg zapłać”.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej przy przekazywaniu 1% podatku współpracuje z Fundacją Wyrównywanie Szans Organizacją Pożytku Publicznego.

Bardzo dziękujemy firmie BISCOM za wykonanie bezpłatnych usług informatycznych i doposażenie świetlicy w sprzęt komputerowy.

Przeżyliśmy wspaniałe KOLONIE, dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do ich realizacji. Już marzymy o kolonii za rok :). Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. Wyjazd został sfinansowany z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zobacz filmik o naszej świetlicy, nakręcony przez nasze dzieci w 2016 roku.

Przeczytaj artykuł o naszej świetlicy.

Zobacz film o naszej świetlicy nakręcony w 2015 roku.

Świetlica działa w okresie całego roku.
Od pierwszego września do końca czerwca jej działalność głównie związana jest z programem szkolnym na poszczególnych poziomach edukacyjnych.
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach między 11.30, a 18.00.
W wakacje organizowany jest kolonijny wyjazd w nagrodę za ciężką pracę dzieci.

NASZ PATRON

Tu znajdziesz informacje o patronie świetlicy.

NASZE ZADANIA

Tu możesz dowiedzieć się w jaki sposób działamy.

NASI PRZYJACIELE

Tu możesz sprawdzić kto nas wspiera.

AKTUALNOŚCI

Tu możesz sprawdzić co się wydarzyło w życiu świetlicy i co planujemy na przyszłość.

NASZE DZIECI

Tu będziesz miał okazję zapoznać się z marzeniami naszych podopiecznych.

KONTAKT

Tu dowiesz się nie tylko jak sie z nami skontaktować , ale przede wszystkim jak zapisać dziecko do świetlicy i jak nas możesz wspierać swoją pracą.

Film o warsztatach prowadzonych w naszej świetlicy w 2013 r.

Chrońmy niewinność naszych dzieci

Halloween - niewinna zabawa czy coś więcej?