Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej

Świetlica Środowiskowa „Dom Ojca Ignacego”

Warszawa 03-716, ul. Sierakowskiego 6

 

Telefon stacjonarny do biura świetlicy: 22/619 14 86 w. 125 lub 517 081 851

Telefon komórkowy do s. Nikoli: 504 647 275

adres e-mail: domojca@loretanki.pl

strona internetowa: www.swietlica.siostryloretanki.pl

INFORMACJE DLA DARCZYŃCÓW

KONTO:   05 1240 6074 1111 0000 4992 3726

DOPISEK: „Na działalność charytatywno-opiekuńczą Świetlica Dom Ojca Ignacego”

WPŁATY ON LINE: www.loretanki.pl/WSPIERAM – cel trzeci

Informacje dla tych, którzy chcą zostać wolontariuszami naszej świetlicy.

Informacje dla tych , którzy chcą zapisać się do świetlicy.