NASZE ZADANIA

ZADANIE 1

PRACA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZA

Wiodące działania

 • opieka i wychowanie
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa
 • odrabianie prac domowych
 • uzupełnianie wiedzy szkolnej
 • organizowanie czasu wolnego: zabawy i koła zainteresowań
 • wycieczki do instytucji kulturalnych
 • wydarzenia integrujące środowisko rodzinne i lokalne
 • wprowadzanie systemu organizacji porządków

WYNAGRODZENIA WYCHOWAWCÓW

pomoce dydaktyczne

opłaty za wstępy

Kategorie kosztów

ZADANIE 2

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA KOREKCYJNO - TERAPEUTYCZNE

Wiodące działania

 • indywidualne zajęcia ze specjalistami
 • praca wg indywidualnych planów pracy
 • opieka psychologa

WYNAGRODZENIA SPECJALISTÓW

pomoce dydaktyczne

Kategorie kosztów

ZADANIE 3

FAKULTETY USPOKAJAJĄCO - ROZWIJAJĄCE

Wiodące działania

 • zajęcia terapii odwracającej dysfunkcyjne nawyki, postawy i zachowania
 • praca na pomocach uczących i rozwijających umiejętności
 • superwizja wychowawców przez autorki terapii

WYNAGRODZENIA SPECJALISTÓW

pomoce dydaktyczne

Kategorie kosztów

ZADANIE 4

DOŻYWIANIE

Wiodące działania

 • śniadanie o godzinie 11.30 – w dni wolne od zajęć szkolnych
 • zupa w godzinach 13.00 – 14.00
 • ciepła kolacja o godzinie 17.15
 • warsztaty kulinarne czyli nauka zdrowego żywienia oraz nabieranie umiejętności przygotowywania potraw
 • paczki żywieniowe dla rodzin w okresie świątecznym

WYNAGRODZENIE POMOCY KUCHENNEJ

artykuły żywieniowe

Kategorie kosztów

ZADANIE 5

ŚWIETLICOWY KLUB SPORTOWY

Wiodące działania

 • treningi sportowe drużyny piłki nożnej „ORŁY IGNACEGO”
 • uczestnictwo w turniejach piłki nożnej
 • motywowanie dzieci do osiągania sukcesów sportowych
 • organizacja turniejów

WYNAGRODZENIE TRENERA

wynagrodzenie osób zaangażowanych do organizacji turniejów

zakup pucharów i dyplomów dla zwycięzców oraz nagród pocieszenia

wynajęcie obiektów sportowych

Kategorie kosztów

ZADANIE 6

RODZINNY PUNKT KONSULTACYJNY

Wiodące działania

 • treningi sportowe drużyny piłki nożnej „ORŁY IGNACEGO”
 • uczestnictwo w turniejach piłki nożnej
 • motywowanie dzieci do osiągania sukcesów sportowych
 • organizacja turniejów

WYNAGRODZENIE PSYCHOLOGA

pomoce do zajęć

artykuły żywieniowe na warsztaty

Kategorie kosztów

ZADANIE 7

LETNIA AKCJA WYJAZDOWA

Wiodące działania

 • kolonie dla dzieci z elementami sportu i katechezy
 • zabawy i rekreacja na terenie ośrodka wypoczynkowego
 • wycieczki kondycyjne
 • gry edukacyjne w terenie
 • wycieczki turystyczne po regionie

wynagrodzenia wychowawców, kierownika kolonii i trenera

noclegi i wyżywienie

TRANSPORT

pomoce dydaktyczne

opłaty za wstępy

UBEZPIECZENIE

Kategorie kosztów

ZADANIE 8

INWESTYCJE

Wiodące działania

 • odświeżanie pomieszczeń czyli prace remontowo-malarskie
 • doposażenie pomieszczeń kuchennych
 • doposażenie świetlicy w sprzęt rekreacyjno-edukacyjny

specjalistyczne usługi obce

 

ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Kategorie kosztów

ZADANIE 9

ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA

Wiodące działania

 • codzienne koordynowanie zadań świetlicy
 • obsługa biura świetlicy
 • obsługa administracyjno-księgowa
 • utrzymanie infrastruktury obiektu
 • działania promocyjno-informacyjne

wynagrodzenie administratora oraz za obsługę księgową

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

materiały biurowe i gospodarcze

promocja

OPŁATY EKSPLOATACYJNE

Kategorie kosztów